COBERTURES

Inicio|Coberturas

LES COBERTURES MÉS COMPLETES

Assistència pels ciclistes.

Assistència mèdica i sanitària, trasllat i repatriació en cas de malaltia o accident, desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització, convalescència a un hotel, repatriació o transport de l’assegurat mort i tornada anticipada per la defunció d’un familiar.

Assistència per la bicicleta.

Trasllat de la bicicleta en cas d’avaria, accident, punxada o falta d’aire en les rodes. Reparació d’urgència de la bicicleta a la carretera, despeses per desplaçament i mà d’obra, i rescat de la bicicleta. Despeses per recollir la bicicleta avariada. Despeses per enviar les peces de recanvi de la bicicleta. Enviar un professional per retirar la bicicleta. Transport de la bicicleta avariada o accidentada.

Mort i invalidesa per accident 6.000€

La nostra assegurança per bicicletes inclou indemnització en cas de mort per accident del ciclista o quan, a causa de l’accident, es produeixi la invalidesa permanent absoluta o parcial del ciclista.

Reemborsament de les despeses mèdiques fins 4.000€

L’assegurança per bicicletes de SeguraBici cobreix tots els costs de caràcter urgent per la primera atenció mèdica, els honoraris mèdics i els costs que suposen les intervencions quirúrgiques, despeses d’hospitalització i farmacèutics.

Reclamació de danys

Reclamació, amistosa o judicial, per part del ciclista a tercers responsables del danys i perjudicis que l’hagin causat pels fets derivats de la circulació, amb la nostra assegurança de bicicletes pots circular completament tranquil, ja que estaràs cobert en qualsevol accident que es derivi de la circulació.

Reemborsament de despeses de rescat i salvament

Quan a causa d’un accident corporal i/o malaltia durant la pràctica del ciclisme es precisi d’una intervenció especial de: helicòpters de rescat o medicalitzats, avions o avionetes de rescat o medicalitzades, personal mèdic o de salvament, personal de rescat en muntanya (GREIM, SEREIM, EREIM i similars), utilització de vehicles i motocicletes de rescat o medicalitzats, ambulàncies, bombers i qualsevol altra força de seguretat de l’Estat, amb la finalitat de fer un rescat o salvament del ciclista, la companyia es farà càrrec del reemborsament de les despeses de rescat i/o salvament fins un límit de 12.000€ per sinistre i any d’assegurança.

Per tenir dret al reemborsament, la pràctica del ciclisme ha de ser realitzada a la bicicleta assegurada per la pòlissa i, l’àmbit geogràfic d’aplicació serà exclusivament a territori nacional d’Espanya, Portugal, Gibraltar, Andorra i al sud de França.

L’assegurat haurà de presentar les factures al seu nom i un informe acreditatiu que justifiqui la intervenció d’aquestes forces especials.

contracta ja
l'assegurança

doneu-nos el teu telèfon i resoldrem tots els teus dubtes:

CONTACTO